Pro dodavatele > Výběrová řízení
Pro dodavatele

>> Výběrová řízení

V roce 2018 se můžete hlásit do následujících výběrových řízení:

 

5/VŘ0700/18 (zakázka malého rozsahu) - nákup lícovaných šrobů 

VŘ č.9100/697/2018 Kombinovaná stříkací a vysoušecí kabina