Výrobní kooperace > Výrobní a technologické možnosti > Kalení
Výrobní kooperace

>> Kalení

Nově zrekonstruovaná kalírna vybavená počítačem zajišťujícím monitoring procesu se záznamem archivací dat:


Tepelné zpracování hliníku

 

  • solná lázeň pro ohřev a ochlazení (rozpouštěcí žíhání) plechových dílů např. letecké konstrukce;
  • zpracovávané materiály Z424203, Z424253, AA 2024, ALCLAD 2024, DIN 3.1354, 3.1364;
  • max. rozměr 5 800 x 2 000 x 500 mm.

 

Tepelné zpracování ocelí

 

  • žíhání ocelí, normalizace, zušlechťování ocelí, cementování v prášku;
  • oceli uhlíkové, legované do tř. 16;
  • max.rozměr 1 200 x 600 x 450 mm.

 

lightbox