Novinky a aktuality > PF 2014 a poděkování za spolupráci
Novinky a aktuality

>> PF 2014 a poděkování za spolupráci

Přejeme Vám úspěšný let rokem 2014 bez zbytečných turbulencí, mnoho zdraví, radosti a úspěchů a těšíme se na společné podnikání opět po Novém roce.

 

 

 

Zároveň děkujeme za spolupráci v uplynulém roce 2013, který nám přinesl i díky Vám mnoho úspěchů. Některé z nich jsme stručně shrnuli v přiložené prezentaci (otevřete v programu PowerPoint a spusťte animovanou prezentaci), kde jsou také zmíněny i některé naše cíle pro příští rok. Věříme, že rok  2014 bude pro nás všechny neméně tak zdařilý a společnými silami se nám lépe podaří uskutečnit naše vize.