Novinky a aktuality > Účastnili jsme se Aviatik show v Bojkovicích
Novinky a aktuality

>> Účastnili jsme se Aviatik show v Bojkovicích

V sobotu 6. září 2014 se naše společnost AI prezentovala prostřednictvím propagačního stanu na akci Aviatik Show. Oficiální program zahájil průlet L 410, jejíž provozovatelem je Aeroklub Kunovice. Poté byla pro návštěvníky připravena akrobatická vystoupení, letecké ukázky a seskoky parašutistů. Největší ohlasy sklidilo letecké umění pánů Dušana Šamka a Jana Rudzinského. Pracovníci marketingu na akci informovali zájemce o aktuální situaci v naší společnosti, počtu prodaných letounů, našich budoucích záměrech i pokračujícím vývoji L 410 NG. Kromě nových informací si návštěvníci odnášeli zakoupené reklamní předměty. Díky krásnému počasí se akce velmi vydařila a již nyní se těšíme na další ročník Aviatik show.