Novinky a aktuality > Konání Valné hromady Moravského leteckého klastru
Novinky a aktuality

>> Konání Valné hromady Moravského leteckého klastru

Dne 12. prosince 2014 se v aule Školícího střediska společnosti Aircraft Industries, a.s. konala Valná hromada Moravského leteckého klastru, z.s., které se zúčastnili zástupci firem Aircraft Industries, a.s. , 5M s.r.o. ,  ALUCAST, s.r.o., ČESKÁ ZBROJOVKA a.s., EVEKTOR, spol. s r.o.,  Evektor-Aerotechnik, a.s., JIHLAVAN airplanes s.r.o., KOVOVÝROBA HOFFMANN s.r.o., MESIT přístroje spol. s r.o., MESIT holding a.s., Střední škola letecká s.r.o.,  Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, TECMOS spol. s r.o., UNIS, a.s., Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ray Service, a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. a C.S.O., spol. s r.o. Jako hosté přijali pozvání zástupci agentury CZECH INVEST, pan Jan Chmelík a p. Kateřina Janečková.                                      

 

Přítomní členové schválili zprávu Výkonné rady o činnosti MLK v uplynulém období, kterou přednesla Ing. Marcela Sapáková. Moravský letecký klastr směřuje k tomu, aby se stal efektivním nástrojem rozvoje konkurenceschopnosti a ekonomického růstu jeho členů. Spoluprací v klastru by se měly zlepšovat výsledky zapojených společností, zvyšovat počet inovací a export, přilákat atraktivní investice a podpořit výzkumná základna. Cílem klastru je v rámci moravského regionu vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu sdružených organizací, realizovat společné projekty rozvoje lidských zdrojů a propagace klastru. Tyto cíle potvrdil lng. Antonín Zelinka, který přednesl návrh aktivit MLK na další období (2015 – 2018). Klíčovým bodem programu valné hromady bylo schválení stanov klastru přizpůsobených novému občanskému zákoníku. Protože zákon o sdružování občanů pozbyl účinnosti, stal se Moravský letecký klastr spolkem a namísto zkratky „o.s.“ (občanské sdružení) bude používat za svým názvem zkratku  „z.s. ( zapsaný spolek).

 

Za nové členy MLK byly přijaty společnosti Ray Service, a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. a C.S.O., spol. s r.o. Stávající a noví členové pak zvolili novou Výkonnou radu a Kontrolní komisi. Za členy Výkonné rady pro následující tříleté období byli zvoleni Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D., Ing. Marcela Sapáková, Ing. Antonín Zelinka, Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. a Ing. Petr Gabriel.  Kontrolní komise bude pracovat ve složení Ing. Jaroslav Hovorka, Petr Chmelař a Bc. Pavel Wolf. Členové Výkonné rady pak mezi sebou zvolili předsedu a dva místopředsedy. Předsedkyní Výkonné rady Moravského leteckého klastru, z.s. se stala Ing. Marcela Sapáková ze společnosti Aircraft Industries, a.s., Ing. Antonín Zelinka ze společnosti 5M s.r.o. a Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D. ze společnosti MESIT holding a.s., jsou místopředsedové. Předsedou Kontrolní komise byl zvolen Ing. Jaroslav Hovorka ze společnosti MESIT přístroje spol. s r.o. Na závěr vystoupili se svými prezentacemi zástupci agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, kteří přítomné seznámili s novinkami v oblasti státní podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Na závěr Ing. Marcela Sapáková poděkovala všem účastníkům i hostům valné hromady Moravského leteckého klastru, z.s. za aktivní účast, přednesené prezentace a cenné připomínky.