Novinky a aktuality > Druhé místo v soutěži Inovace roku 2014
Novinky a aktuality

>> Druhé místo v soutěži Inovace roku 2014

Společnost Aircraft Industries, a.s. se zúčastnila soutěže Inovace roku 2014, jejíž vyhlášení proběhlo v rámci Týdne výzkumu, vývoje a inovací v Senátu ČR v pátek 5. prosince 2014. Čestné uznání odpovídající stříbrné příčce za modernizaci L 410 UVP-E20 instalací nové pohonné jednotky převzal hlavní konstruktér Ing. Miroslav Pešák společně s věcným darem. Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se účastnil rovněž obchodní ředitel AI Miroslav Kožíšek. První cenu za Inovaci roku 2014 získala společnost UniControls a.s. s výrobkem elektroměr ALLM 101. V rámci Týdne výzkumu, vývoje a inovací se v sídle Asociace inovačního podnikání ČR na Novotného lávce v Praze konal rovněž 21. mezinárodní veletrh invencí a inovací, kde marketingové oddělení prezentovalo naši společnost a soutěžní produkt L 410 UVP-E20 s novou pohonnou jednotkou formou modelu a poskytováním informací zájemcům z řad technických universit a dalších akademických institucí, vládních i nevládních organizací, účastníků soutěže Inovace roku nebo dalších vystavujících firem v rámci veletrhu.

 

lightbox     lightbox
                              

 

Soutěž o Cenu inovace roku vyhlašuje nevládní organizace Asociace inovačního podnikání ČR od roku 1996. Cílem soutěže je vyhodnotit a ocenit nejúspěšnější inovační produkty firem a organizací se sídlem v ČR. Mezi hodnotící kritéria patří technická úroveň produktu, původnost řešení, postavení na trhu a vliv na životní prostředí. Asociace inovačního podnikání ČR iniciuje vytváření a rozvoj Systému inovačního podnikání v ČR s cílem zajistit vzájemnou spolupráci vládních a nevládních organizací včetně součinnosti se zahraničními partnery při uskutečňování strategie inovačního podnikání v ČR.

 

lightbox lightbox