Novinky a aktuality > Vyhráli jsme první místo v soutěži "Projektový manažer roku 2014"
Novinky a aktuality

>> Vyhráli jsme první místo v soutěži "Projektový manažer roku 2014"

Společnost Aircraft Industries, a.s. byla ve čtvrtek 19.3. 2015 v rámci Projektového Sympozia 2015 v Technické knihovně v Praze vyhlášena vítězem Kategorie Projekt roku, která je součástí soutěže Projektový manažer roku 2014.

 

Soutěž představuje aktuální trendy projektového řízení, prezentuje praktické znalosti a kompetence v řízení a realizaci reálných projektů a přináší tak ucelený obraz dění ve světě projektů. Posláním soutěže ve zmíněné kategorii bylo ohodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projekty ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru napříč všemi odvětvími a to s mezinárodně uznávanými standardy projektového řízení (IPMA®, Prince2® a PMI®) v České republice.

 

lightbox 

 

Aircraft Industries, a.s. se soutěže účastnila s projektem nesoucím název „Zlepšení technicko-ekonomických charakteristik letounu L 410 UVP-E20“, jehož podstatnou součástí byla instalace nové pohonné jednotky sestávající z motoru GE H80 a vrtule AV-725. Pro přihlášení výše zmíněného projektu do soutěže v kategorii Projekt roku, bylo potřeba vyhovět následujícím kvalifikačním podmínkám:

– projekt naplňuje a je v souladu s obecnou definicí projektu dle IPMA (International Project Management Association), tedy projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků;
– byl pro něj sestaven konkrétní projektový tým;
– je dokončen a lze posoudit jeho užitečnost (přínosy);
– byl realizován subjektem registrovaným v ČR
-  byl realizován a ukončen nejpozději k datu vyhlášení Soutěže

Hlavními principy hodnocení přihlášených projektů bylo:

1. přínos projektu svému okolí;

2. realizace v souladu s dobrou praxí Projektového Managementu;

3. vědomá práce s nejistotou, tedy: proaktivní přístup k měnícím se okolnostem, práce na bázi společné dohody, nikoliv nátlaku; cíl projektu, rozsah projektu i průběh realizace za účelem dosažení užitečného výsledku;

4. efektivní vynaložení finančních prostředků, odměna realizátorům.

 

lightbox  lightbox

lightbox  lightbox

lightbox  lightbox

 

Soutěž sestávala z tříkolového hodnocení. Po posouzení závazné přihlášky bylo potřeba k hodnocení týmem expertů doložit dokumentaci čítající zhruba 15 stran bez příloh. Výsledkem prvního kola byl výběr a nominace pěti finalistů pro příslušnou kategorii soutěže, kteří se pak dále účastnili ústní části, pohovoru s cílem ověřit specifika projektu, jednotlivé použité praktiky projektového řízení popisované v předložených materiálech v rámci přihlášky. Po jeho úspěšném absolvování následovala samostatně hodnocená veřejná prezentace celého projektu připravená na základě pokynů pořadatele před početným publikem za přítomnosti laické i odborné veřejnosti, médií, ale i týmu expertů. Prezentace byla přednesena na akci Projektové Sympózium 2015, jehož podporovatelem je i Společnost pro projektové řízení. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo formou veřejného slavnostního Galavečera na téže akci téhož dne.

 

lightbox

 

Mezi další vyhlášené soutěžní kategorie patřily následující:

- Projektový manažer / Projektová manažerka roku
- Charitativní a neziskový projekt roku
- Studentský projekt roku
- Síň slávy
- Nejsympatičtější projektový/á manažer/ka roku
- Nejsympatičtější projekt roku

 

Projekt, který společnost Aircraft Industries, a.s. do soutěže přihlásila, měl v rámci inovace stávající verze letounu následující přínosy: došlo ke zlepšení mnoha parametrů L 410 UVP-E20: např. zvýšená maximální cestovní rychlost z původních 386 km/h TAS na 405 km/h TAS, nižší spotřeba paliva asi o 5%, prodloužený dolet z 1 400 km na 1 520 km, prodloužená vytrvalost z 4,5 hodiny na 5,1 hodin apod. Významným faktorem snižujícím provozní náklady je prodloužená doba mezi jednotlivými generálními opravami motoru a vrtule z původních 3 000 letových hodin na 3 600 hodin. Další výhodou je kratší délka vzletu v průměru o 5% a díky zlepšeným výkonům v podmínkách vysokých atmosférických teplot a vysokých nadmořských výšek byl umožněn provoz letounu v teritoriích, kde to dříve nebylo možné (např. Nepál, kam společnost Aircraft Industries, a.s. dodala již dva letouny). Nové dodávky do Nepálu jsou pro společnost Aircraft Industries, a.s. výbornou referencí pro další potenciální zákazníky v teritoriu. 

 

Video z předávání cen soutěže Projektový manažer roku 2014.

 

lightbox