Novinky a aktuality > Aircraft Industries, a.s. oslavila zhotovení prototypu L 410 NG
Novinky a aktuality

>> Aircraft Industries, a.s. oslavila zhotovení prototypu L 410 NG

Společnost Aircraft Industries, a.s. dnes na svém firemním letišti v Kunovicích uspořádala slavnostní ROLL OUT, tedy oslavu zhotovení svého prototypu L 410 NG, na kterém pracovala od roku 2010, a který je nyní připravován na svůj první vzlet.

 

 lightbox

 

Na oslavu, kde byl představen celý vývoj prototypu až do současnosti, byla pozvána řada významných obchodních partnerů společnosti a to především těch, kteří na projektu spolupracovali.

 

lightbox      lightbox 

 

Inovace stávající verze letounu L 410 UVP-E20 je pro společnost významným posunem vpřed, protože se tak s novým modelem,  letounem L 410 NG postaví zcela na úroveň svým konkurentům ve světě a dokonce je v mnohém i předčí. Mezi zásadní vylepšení letounu patří vyšší platící zatížení (letoun uveze více nákladu a to přibližně o 400 kg), dvojnásobné zvětšení předního zavazadlového prostoru, dále větší dolet (až 2 500 km) a vytrvalost (až 10 hodin) díky téměř dvojnásobnému objemu nových integrálních palivových nádrží, které jsou součástí nově konstruovaného křídla. Letoun bude mít opět o něco výkonnější pohonnou jednotku než je ta stávající, která byla modernizována již v roce 2013. Nová pohonná jednotka bude sestávat z motorů GE H85 se vzletovým výkonem 850 HP a vrtulí AV 725 s novým reduktorem, který v důsledku nižších otáček umožní snížení hluku. L 410 NG dosáhne vyšší cestovní rychlosti (až 417 km/h TAS) a bude mít modernizovanou pilotní kabinu technologií Glass Cockpit od společnosti Garmin, konkrétně avioniku G3000, která výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti letu. Rovněž bude modernizována kabina cestujících tak, že docílíme prostředí, na které jsou cestující zvyklí z letounů vyšší kategorie. Zároveň bude podstatně zvýšena návrhová životnost letounu a to až na 30 000 letových hodin a/nebo cyklů.

 

lightbox      lightbox

 

Již nyní společnost eviduje zájem o nový model a v důsledku zlepšení letových parametrů, provozních charakteristik i zvýšení užitných vlastností letounu očekává zvýšení poptávky. V nejbližší budoucnosti se společnost Aircraft Industries, a.s. hodlá zaměřit na dokončení certifikace L 410 NG se záměrem zahájit jeho sériovou výrobu v roce 2017.

 

 

 

Projekty, v rámci kterých je řešen vývoj nového modelu L 410 NG

Vývoj nového prototypu L 410 NG byl řešen především v rámci dotačního projektu MOSTA, který byl započat v dubnu 2010. Jednou z posledních úloh v rámci tohoto projektu bude první vzlet prototypu a série základních letových zkoušek. Tento významný projekt, na kterém spolupracuje celá řada českých společností a výzkumných a vzdělávacích subjektů (Avia Propeller, s.r.o., Evektor s.r.o., GE Aviation Czech, s.r.o., Jihlavan, a.s., Jihostroj, a.s., MESIT přístroje spol. s r.o., SVÚM a.s., Aero Vodochody, a.s., UNIS, a.s., VR Group, a.s., VUT Brno, VZLÚ a.s.) má pozitivní dopad na celý český letecký průmysl a to například rozšířením a kvalitativním růstem výzkumně vývojových kapacit leteckého průmyslu v ČR, inovací  leteckých motorů, vrtulí a agregátů, což přispívá ke zlepšení konkurenceschopnosti těchto výrobků na světovém trhu a v neposlední řadě i většími šancemi na zapojení ČR do evropských a světových projektů v oblasti výzkumu, vývoje a výroby letecké techniky. Dotační projekt byl podpořen ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Celková výše uznaných nákladů činila 460 mil. Kč, z toho dotace 238 mil. Kč a pouze za společnost Aircraft Industries, a.s. jde o náklad 154 mil. Kč, z čehož dotace byla 56,5 mil. Kč.

 

Dalším dotačním projektem, který se svými činnostmi podílí na vývoji nového modelu L 410 NG je projekt INKOM, rovněž podpořen MPO. V rámci tohoto projektu byly vyvinuty kompozitové letadlové celky, které budou na sériově vyráběném L 410 NG použity. Kromě již výše zmíněné inovace kabiny cestujících byly vyvinuty kompozitové dveře, jejichž předností je snížení hmotnosti těchto částí a prostupu tepla. Kompozitová konstrukce motorových gondol povede kromě úspory hmotnosti a snížení nákladů na výrobu ke zvýšení účinnosti vstupního vzduchového kanálu pohonné jednotky a ke snížení aerodynamického odporu motorových gondol jako celku.

 

Již zmíněná inovace avioniky probíhá v rámci samostatného projektu Glass Cockpit, který je zcela hrazen z vlastních prostředků společnosti Aircraft Industries, a.s.

 

lightbox  

 

Modernizace výrobních technologií v rámci vývoje a výroby L 410 NG

Za účelem výroby prototypu a přípravy jeho sériové výroby jsme již v minulých letech významným způsobem zainvestovali do modernizace našich výrobních technologií (např. zcela nová lakovna, nové frézky, modernizované provozy na povrchové úpravy) a v posledních dvou letech to byly především dva projekty INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU KŘÍDLA a INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU TRUPU:

 

V rámci dotačního projektu INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU KŘÍDLA, který byl zahájen již v květnu 2013 a letos bude ukončen, jsme pořídili řadu nových strojů: hydraulický lis HL 1500 na lisování dílů z duralového plechu pryžovým blokem a dále pracoviště penetrační defektoskopie NDT, které slouží pro zjišťování přítomnosti trhlin na panelech nového křídla L 410 NG a jehož součástí je kabina pro penetraci, oplach (NDT-PT), sušení KPM-8000 a malá kapilární linka LPM-1000. Dále jsme rovněž nakoupili řadu obráběcích strojů (pětiosé CNC FPPC 250/5, pětiosé CNC FVC 160/2 a dvě frézky FVU 800) a především nové 5osé vysokorychlostní obráběcí centrum Handtmann HBZ AeroCell 700/200 3K50/F125 (o rozměrech cca 14m x 4m x 4m vážící přibližně 120 tun) v hodnotě 89 mil. Kč s automatickým paletovacím systémem. Pořízení tohoto stroje, který byl instalován v únoru tohoto roku, patří vzhledem k jeho pořizovací hodnotě i výkonnosti k nejvýznamnějším aktivitám v rámci modernizace našich výrobních technologií.

 

Projekt INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU TRUPU je dotační projekt, který bude letos ukončen a je zaměřen na pořízení nových strojů souvisejících se změnou v trupové části modelu L 410 NG – dva CNC soustruhy, řezačka vodním paprskem, CNC ohýbačka trubek.

 

 

lightbox