O společnosti > Kdo jsme a náš závod > Vývojová zkušebna
O společnosti

>> Vývojová zkušebna

Vývojová zkušebna je akreditovanou zkušebnou pozemních i letových zkoušek vůči ÚCL dle postupu CAA-TI-012 a dále v rámci oprávnění DOA organizace (projekční organizace) schválena pro provádění zkoušek pozemních i letových od EASA.

 

V současné době je práce ve Vývojové zkušebně zaměřena především na projekt L 410 NG, řešení jednotlivých obchodních případů L 410 (nové zástavby a jejich certifikační zkoušky) a dále kalibrace vnitropodniková a externí v oboru síla, moment síly, elektrické veličiny, zkoušky klimatotechnologické odolnosti, vibrační zkoušky, požární odolnosti, měření světelných veličin a zajišťování činnosti pod svým Oprávněním vůči ÚCL ČR.

 

lightbox

     lightbox

  

Zajišťujeme tato oprávnění:


  1. Oprávnění k provádění průkazných a ověřovacích zkoušek letadel (Oprávnění k provádění zkoušek dle postupu CAA-TI-012).
  2. Oprávnění projekční organizace (V rámci Part 21 je Zkušebna nedílnou součástí Projekční organizace DOA a jsme oprávnění také navrhovat, schvalovat a vydávat letové podmínky (FC) a povolení k letu (PtF)).
  3. Oprávnění - Souhlas s prováděním zkušebních letů, zajištění provozních, sériových a vývojových a certifikačních zkušebních letů (dle Postupu ÚCL CAA-TI-010).

 

Dále spolupracujeme v rámci následujících oprávnění:

 

  1. Oprávnění výrobní organizace Part 21. Zajišťujeme metrologii pro výrobu a provádíme kalibrace testerů, měřících zařízení, měřidel.
  2. Oprávnění Údržbové organizace Part 145. Zajišťujeme ověřování a kalibrace používaných měřidel, testerů přípravků nezbytných pro funkci Part 145, provádění certifikace nových zařízení, ověření laboratorní v některých případech, např. ověřování chladičů, předehřívačů, přístrojů při prováděné údržbě letadel.
  3. Oprávnění Výcvikové organizace údržby dle Part 147. Zajišťujeme ověřování nářadí, testerů (kalibrační činnost), výcvik ve specializovaných oborech (elektro, cejchování, měřící zařízení).