Spolupracujeme se školami

>> Spolupracujeme se školami

Spolupráce se školami, nabídka pro studenty


Pro studenty

Spolupracujeme s vysokými a středními školami, které poskytují vzdělávání v oborech korespondujících se zaměřením naší společnosti. Pořádáme exkurze, na kterých se studenti mohou seznámit s možnostmi budoucího uplatnění v naší společnosti.

 

Ze spolupracujících škol to jsou zejména:

  • Střední škola letecká s.r.o. - Kunovice
  • Střední průmyslová škola strojírenská ve Vsetíně
  • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
  • MESIT střední škola, o.p.s.
  • Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Vysoké učení technické v Brně


Diplomové a seminární práce

Během studia umožňujeme studentům nahlédnoust do podnikových procesů a poznat firemní kulturu. Spolupráce s našimi odborníky z jednotlivých oddělení na závěrečných pracích (bakalářských, diplomových či absolventských) představují jedinečnou možnost, jak získat cenné zkušenosti i kontakty pro budoucí profesní život.


Spolupráce se středními školami

Spolupráce naší společnosti s výše uvedenými školami má již dlouholetou tradici. Naše společnost se jako sociální partner školy pravidelně účastní dnů otevřených dveří. Hlavním cílem této akce je motivovat žáky k výběru technických oborů, seznímit žáky s reálným pracovním prostředím a také budoucími pracovními příležitostmi v Aircraft Industies, a.s.

Studentům umožňujeme absolvování odborné praxe, účast na nových projektech a provádíme pro ně "Výběrové řízení na nečisto".

 

Projekt Firemní žáci 

Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců ve strojírenských a technických oborech naše společnost navázala úzkou spolupráci s řadou škol v našem regionu. Jedním z velmi slibně se rozvíjejících projektů je projekt „FIREMNÍ ŽÁCI“ realizovaný ve spolupráci se SPŠOA Uherský Brod, který umožní tamním žákům realizovat praxi v Aircraft Industries, a.s. Díky tomu mají žáci možnost získat praktické zkušenosti z oboru a zároveň se co nejlépe připravit na své budoucí zaměstnání, případně si vyhlédnouti přímo svého budoucího zaměstnavatele. Pro Aircraft Industries, a.s. to skýtá naopak možnost vychovat a najít si vhodné budoucí zaměstnance.  Více informací o projektu naleznete na stránkách SPŠOA. Podporujeme technické učební a maturitní obory, přispíváme studentům VŠ studujících v technických oborech zaměřených na letecký průmysl (stavba a konstrukce letadel).

 

Představení oborů: